Refinans Danmark A/S blev grundlagt i 1979. Formålet var at formidle kredit ved udstedelse af private pantebreve i forbindelse med ejendomshandler.

Markedet var gunstigt da realkredittens lånegrænser var mere begrænsede end tilfældet er i dag. Ofte blev en hushandel finansieret med et begrænset realkreditlån og udstedelse af sælgerpantebrev for restkøbesummen. Det var således en finansieret handel, hvor sælger fik udleveret obligationer, og selv måtte bære kurstabet ved salg af obligationerne. Ligeledes måtte sælger bære kurstabet på det udleverede sælgerpantebrev, hvis han ønskede at realisere provenuet fra sin hushandel. Derfor var der dengang et meget stort marked for private pantebreve, hvor pantebrevsformidleren modtog provision.

Dette marked er i dag forsvundet, idet alle handler på markedet indgås til en aftalt kontantpris, hvor realkreditlånet udgør 80% af kontantprisen og pengeinstitutternes boliglån resten op til den kontante udbetaling.

I dag er det meget begrænset marked for private pantebreve, men der er stadig investorer, hvis de gængse lånemuligheder er udtømte.

Nye produkter

Refinans Danmark A/S har copyright til to nye produkter, nemlig:
Lejdithus.dk og Sikkerselvpension.dk

To behov er nu organiseret til glæde for begge parter.
Du kan læse nærmere om produkterne ved linkene til hjemmesiderne.